2012 Rakyat Tak Pakai E-KTP, Gamawan Mundur – VIVA