Tak Ada Komplain Nasabah, Malinda Raup Rp44 M – VIVA