Strategi Polisi Rayu Tahanan Kabur Menyerah – VIVA