Besok, Batavia Air Jakarta-Papua Normal Lagi – VIVA