Jubir JAT: Saya Tak Terkait Jamaah Islamiyah – VIVA