Perkara Bambang dan Adnan Pandu, Bom Waktu yang Disengaja – VIVA