Bahas KPK, Komnas HAM Temui Jimly Asshiddiqie – VIVA