Kisah Kasiyo, Penemu Fosil Gajah Purba Stegodon – VIVA