Data Tak Akurat, Puan Tuding Kepala Daerah Tak Jujur – VIVA