Kak Seto Sambangi Rumah Engeline, Cari Apa? – VIVA