Rapor Buruk, Jaksa Agung Janji Benahi Kinerja – VIVA