BMKG: Abu Gunung Raung Mengarah ke Surabaya – VIVA