Prabowo Sambut Baik Putusan Inkracht Walfrida Soik – VIVA