Diusulkan Naik Gaji Rp200 Juta, Jokowi: Malu Kita – VIVA