Pengusaha Sawit: Tolol Kalau Kami Bakar Lahan Sendiri – VIVA