DOM ESDM Kecil, Jero Wacik Minta Bawahan Tiru Kemenbudpar – VIVA