Sambangi Yogyakarta, Ratu Denmark 'Digoda' Batik – VIVA