alexa Dandim 1408 Makassar Sempat Pesan ke Prajurit Jauhi Sabu