Hak Nyatakan Pendapat Boleh, Pemakzulan Tidak – VIVA