Isu Jadi Menteri, Jafar Hafsah Senyum-senyum – VIVA