Ruhut: Sebelum ke Singapura, Nazar ke Cikeas – VIVA