Anas Mundur, Kader Demokrat Jawa Barat Hijrah ke Hanura – VIVA