Politisi Demokrat Bantah Tudingan Nazar ke Ibas – VIVA