Golkar Aceh: Agung Laksono Menyebar Kebohongan – VIVA