Anggota MKD: Novanto Tak Mungkin Dapat Sanksi Ringan – VIVA