Kisah Miss Thailand 2015, Anak Seorang Pemulung – VIVA