Times New Ramen, Huruf Baru Serupai Mie Ramen – VIVA