The Royal Flush, Wahana Air yang Menegangkan – VIVA