Babak I, MU Hampir Pasti Melangkah ke Final – VIVA