Philipp Lahm: Bayern Sudah Kalah Sejak Semifinal 1 – VIVA