alexa Babak I, Crystal Palace Bikin Tottenham Hotspur Ketar-ketir