ManCity Hantam Swansea City Dalam Drama Enam Gol – VIVA