alexa Dewi Sandra Ogah ke Klinik Kecantikan: Lebih Suka ke Majelis Taklim