alexa Haru, Ustaz Yusuf Mansur Bongkar Kedermawanan Syekh Ali Jaber