Munich Gencar Beli Pemain, Lahm Yakin Juara – VIVA