Aura Kasih, Antara Film dan Karier Menyanyi – VIVA