Film 7 Days, Kisah Cerita Cinta Tak Terduga – VIVA