Roro Fitria Ditahan, Ibunda Pindah ke Yogyakarta – VIVA