Polemik dengan Billy Syahputra, Kriss Hatta Siap Nikahi Kekasih Baru – VIVA