alexa Bikin Gemes, Potret Kahiyang Ayu dengan Buah Hati