alexa Komentari Mulan Jameela, Maia Estianty: Dia Orangnya Profesional