VIVA Top3: Ahok Gugat Cerai, Komika SARA, dan Gaya Syahrini – VIVA