Oh Mama Oh Papa, Korban Kejahatan Janji Manis Lelaki – VIVA