Oh Mama Oh Papa, Keserakahan Ibu Bikin Aku Janda Enam Kali – VIVA