Oh Mama Oh Papa, Aku dan Kakak Menikahi Pria yang Sama – VIVA