alexa Menpora: PON XX Papua, Ajang Perubahan Paradigma Olahraga