Raja Sapta Maju Jadi Bakal Calon Ketum KONI DKI – VIVA