Banyak Perbaikan, Jakarta Marathon 2015 Diklaim Sukses – VIVA