alexa Pengakuan Mengejutkan Windri, Menang Berkat Olok-olok Theodorus