Gagal Bayar Utang, Saham Suryainti Disuspen – VIVA